Skip to main content

Tester

Location: Sevlievo, Gabrovo, Bulgaria
Job ID: BG54036735
Date Posted: Oct 20, 2023
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY BULGARIA EOOD
Profession (Job Category): Production & Skilled Trades
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Отговорности:

 • Познава техническата документация на изделията и документацията, свързана с контрол и изпитване;
 • Подпомага свързването на изделието към тестовото оборудване, съгласно документацията и принципната електрическа схема и спазване на правилата за безопасност;
 • Изпитва 100% от готовите изделия, съгласно техническата документация;
 • Извършва функционален тест с измервателно оборудване;
 • Извършва тест за частични разряди под високо напрежение;
 • Извършва диелектричен тест;
 • Поставя обозначителен знак за извършен контрол и изпитване;
 • Познава и работи с всички необходими измервателни инструменти и приспособления;
 • Поддържа в изправност изпитвателните уреди и апарати и др.;
 • Контролира отстраняването на техническия проблем в оборудването;
 • Следи за изправността и наличността на инструментите и специализираното оборудване и създава документи при необходимост от бракуване на части, дефектирали по време на монтаж и изпитване.

Изисквания:

 • Завършено техническо образование - електро профил;
 • Работа с принципна ел. схема;
 • Умения за извършване на електрически измервания;
 • Умения за работа с компютър;
 • Владеене на английски език е предимство.

Share: mail