Skip to main content

Assembler

Location: Sevlievo, Gabrovo, Bulgaria
Job ID: R0018471
Date Posted: Sep 28, 2023
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY BULGARIA EOOD
Profession (Job Category): Production & Skilled Trades
Job Type (Experience Level): Entry Level
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Монтажник, електрооборудване


Задължения:
• Монтира и опроводява ел. елементи и уреди според необходимата техническа документация в срока, който му е поставен;
• Работи с производствена документация;
• Отговаря за качеството на произведеното изделие;
• При установяване на качествен проблем в изделието или неговите компоненти, участва активно в подобрението на работния процес и елиминирането на бъдещи проблеми;
• Съдейства при инвентаризации и др. ;
• Следи за брак, открива и отстранява грешката;
• Отговаря за чистотата на работното място спрямо принципите на 5S;
• При необходимост извършва допълнителни задачи, поставени от прекия ръководител.


Изисквания:
• Средно образование, средно техническо ще бъде предимство;
• Умение за работа с компютър;
• Възможност за работа на смени;
• Изпълнителност и отговорност;
• Сръчност и наблюдателност;
• Умение за работа в колектив

Share: mail