Skip to main content

Assembler

Location: Sevlievo, Gabrovo, Bulgaria
Job ID: R0023575
Date Posted: Jun 13, 2023
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY BULGARIA EOOD
Profession (Job Category): Production & Skilled Trades
Job Type (Experience Level): Entry Level
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Задължения: 

• Монтира и опроводява ел. елементи и уреди според необходимата техническа документация в срока, който му е поставен;  
• Работи с производствена документация; 
• Отговаря за качеството на произведеното изделие; 
• Участва активно в подобрението на работния процес и елиминирането на бъдещи проблеми;
• Съдейства при инвентаризации и др. ; 
• Следи за брак, открива и отстранява грешката; 
• Отговаря за чистотата на работното място спрямо принципите на 5S; 
• При необходимост извършва допълнителни задачи, поставени от прекия ръководител. 

Изисквания:  


• Средно образование, средно техническо ще бъде предимство; 
• Умение за работа с компютър; 
• Възможност за работа на смени; 
• Изпълнителност и отговорност; 
• Сръчност и наблюдателност; 
• Умение за работа в колектив 

Share: mail