Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Kierownik Budowy/Kierownik robót budowlanych.

Kierownik Budowy/Kierownik robót budowlanych.

Location: Warszawa, MZ, Poland
Job ID: R0025076
Date Posted: Aug 3, 2023
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY POLAND SP. Z O.O.
Profession (Job Category): Engineering & Science
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

General information:

Firma Hitachi Energy Poland poszukuje doświadczonego kierownika budowy/robót budowlanych, który dołączy do naszego zespołu w celu nadzoru nad projektem budowlanym. Nasza firma jest liderem w branży energetycznej, specjalizując się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki.

Jako Kierownik Budowy/Robót budowlanych będziesz odpowiedzialny za kierowanie wszystkimi działaniami na miejscu projektu w celu zapewnienia opłacalnej realizacji rezultatów projektu zgodnie ze specyfikacjami kontraktu, standardami jakości, harmonogramem i wymogami bezpieczeństwa podczas budowy.

Twoje obowiązki:

 • Zaplanuj działania na miejscu projektu z Kierownikiem Projektu, uwzględniając niezbędne lokalne zasoby, sprzęt i kamienie milowe.
 • Koordynacja uzgodnień między klientem a zasobami zewnętrznymi w zakresie celów budowlanych, wymagań BHP, organizacji i polityki na placu budowy.
 • Prowadzenie działań zgodnie z Prawem Budowlanym: zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, dziennik budowy, pozwolenie na użytkowanie od władz lokalnych.
 • Nadzór i realizacja robót budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją prac na podstawie wymagań kontraktowych, dokumentacji technicznej, harmonogramów i planów organizacji pracy, jakości, kontroli i badań.
 • Kontroluj koszty projektu związane z pracami w miejscu realizacji projektu, monitoruj rzeczywiste wydatki w porównaniu z prognozami i oszacuj ostateczny koszt tego samego.
 • Koordynacja robót i odbiór robót budowlanych dostarczonych przez podwykonawców.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo lub pokrewne.
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia w roli Kierownika Budowy.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • Opracowywanie raportów z wykonanych prac operacyjnych.
 • Znajomość zasad BHP, a także sposobów ich wdrażania i upewniania się, że są przestrzegane.
 • Biegła pisemna i ustna znajomość języka angielskiego i polskiego.
 • Znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel).
 • Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i szybkiego rozwiązywania problemów.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz zespołu podwładnych.
 • Otwartość na podróże służbowe; prawo jazdy kat. B.
Share: mail