Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Монтажник електрооборудване

Монтажник електрооборудване

Location: Sevlievo, Gabrovo, Bulgaria
Job ID: R0028721
Date Posted: Sep 28, 2023
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY BULGARIA EOOD
Profession (Job Category): Production & Skilled Trades
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Задължения: 

 • Монтира и опроводява ел. елементи и уреди според необходимата техническа документация в срока, който му е поставен;  
 • Работи с производствена документация; 
 • Отговаря за качеството на произведеното изделие; 
 • При установяване на качествен проблем в изделието или неговите компоненти, участва активно в подобрението на работния процес и елиминирането на бъдещи проблеми;  
 • Съдейства при инвентаризации и др. ; 
 • Следи за брак, открива и отстранява грешката; 
 • Отговаря за чистотата на работното място спрямо принципите на 5S; 
 • При необходимост извършва допълнителни задачи, поставени от прекия ръководител. 

Изисквания:  

 • Средно образование, средно техническо ще бъде предимство; 
 • Умение за работа с компютър; 
 • Възможност за работа на смени; 
 • Изпълнителност и отговорност; 
 • Сръчност и наблюдателност; 
 • Умение за работа в колектив.
Share: mail