Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Монтьор изпитване на електросъоръжения

Монтьор изпитване на електросъоръжения

Location: Sevlievo, Gabrovo, Bulgaria
Job ID: R0031391
Date Posted: Nov 17, 2023
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY BULGARIA EOOD
Profession (Job Category): Production & Skilled Trades
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Задължения:

  • Познава техническата документация на изделията и документацията, свързана с контрол и изпитване;
  • Подпомага свързването на изделието към тестовото оборудване, съгласно документацията и принципната електрическа схема и спазване на правилата за безопасност;
  • Изпитва 100% от готовите изделия, съгласно техническата документация;
  • Извършва тест за частични разряди под високо напрежение;
  • Познава и работи с всички необходими измервателни инструменти и приспособления.

Изисквания:

  • Завършено техническо образование - електро профил;
  • Работа с принципна ел. схема;
  • Умения за извършване на електрически измервания;
  • Умения за работа с компютър;
  • Готовност за работа на смени.

Share: mail