Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Associate Site Manager

Associate Site Manager

Location: Oslo Norway
Job ID: R0029913
Date Posted: Feb 27, 2024
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY NORWAY AS
Profession (Job Category): Engineering & Science
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Hitachi Energy sin prosjektavdeling i Oslo prosjekterer og leverer elektriske forsyningsanlegg til industri og energimarkedet. Vi søker nå en erfaren anleggsleder som kan følge prosjekter fra salg til idriftsetting.


Stillingen vil medføre en omtrentlig jevn fordeling mellom kontorarbeid og oppfølging på anleggsplassen.

Som anleggsleder vil du bistå under prosjektering, design og planlegging av installasjonsaktiviteter.

Du vil arbeide tett med våre prosjektledere og være deres forlengede arm på anleggsplassen.  

Du vil ha ansvar for våre aktiviteter på anlegg. Dette inkluderer oppgaver som:

 • Planlegging av rigg, drift og utstyrsbehov
 • Ta seg av den daglige kontakten med kunden på anleggsplassen
 • Følge opp og koordinere våre leverandører
 • Evaluering av leverandører for montasje og installasjonstjenester
 • Planlegging og oppfølging av fremdrift
 • Mottakskontroll og håndtering av materiell
 • Håndtering av HMS-aktiviteter på anlegg
 • Rapportering av anleggets status, fremdrift og håndtering av avvik

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad eller teknisk fagskole med fordypning innen elkraft
 • Interesse for elkraft
 • Erfaring fra prosjektarbeid, fortrinnsvis som anleggsleder eller prosjektleder

Det er ønskelig at du kan bistå med å utarbeide løsningsforslag og bidra med kalkulasjon i salgsfasen for prosjekter.

For mer informasjon:

Torbjørn Vadder, torbjorn.vadder@hitachienergy.com.

Vi gjør oppmerksom på at vi i samarbeid med Meditor AS utfører en bakgrunnssjekk av alle kandidater som tilbys fast ansettelse i Hitachi Energy Norge. Dette gjøres for å sikre at kvaliteten i vår utvelgelsesprosess er i samsvar med Hitachi Energys policy.

Share: mail