Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Specjalista ds. Obsługi i Analiz Projektów (Project Controler)

Specjalista ds. Obsługi i Analiz Projektów (Project Controler)

Location: Lodz, LD, Poland
Job ID: R0035931
Date Posted: Jan 16, 2024
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY POLAND SP. Z O.O.
Profession (Job Category): Sales, Marketing & Product Management
Job Type (Experience Level): Entry Level
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Misja: Rejestracja zamówień, monitorowanie, weryfikowanie i aktualizacja kosztów projektów. Przygotowanie dokumentów sprzedażowych. Samodzielnie inicjowanie projektów usprawniających procesy

Zadania:

 • Inicjacja i nadzorowanie procesu wyjaśniania kalkulacji "As sold" (kalkulacja "As sold" odzwierciedla prognozowane przychody, koszty i marżę projektu, zgodne ze stanem wymagań kontraktowych na moment podpisania kontraktu).
 • Udział w przekazaniu projektu do realizacji.
 • Rejestracja zamówień w systemie SAP.
 • Sprawdzanie zgodności otrzymanego zamówienia z ofertą/cennikiem/kontraktem.
 • Hedging waluty dla zarejestrowanego Zamówienia / kontraktu (zabezpieczenie waluty przed ryzykiem kursowym).
 • Tworzenie wewnętrznego zamówienia na nadzór i montaż.
 • Bieżąca kontrola nad kosztami projektu (aktualizacja prognozy w Planie "0").
 • Wystawianie faktur:
 • - wezwanie do zapłaty zgodnie z harmonogramem płatności
 • - zaliczkowych po wpływie środków na konto
 • - komercyjnych (VAT) po realizacji wymagań kontraktu
 • Rozliczanie hedgingu waluty.
 • Przygotowywanie danych do rezerw na projektach.
 • Organizowanie wysyłek towaru do klienta, w szczególności:
 • Przygotowanie dokumentacji wysyłkowej oraz innej wymaganej w kontraktach - specyfikacja towaru, dokumenty przewozowe (CMR, AWB), świadectwo pochodzenia.
 • Wystawienie faktur proform dla celów odprawy eksportowej.
 • Prawidłowe dokumentowanie transakcji sprzedaży WDT i eksportu dla potrzeb podatku VAT oraz terminowe przekazywanie dokumentacji.
 • Zgłaszanie towarów do odprawy celnej (w przypadku eksportu).
 • Archiwizacja i zbieranie kompletu dokumentacji związanej z obsługiwanymi zamówieniami.
 • Raportowanie - przygotowywanie analiz dotyczących projektów.
 • Monitorowanie otrzymywanych wpływów oraz podejmowanie stosownych działań.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z realizacją zadań Zespołu Projektowego.
 • Tworzenie wniosków dotyczących otwarcia Gwarancji Bankowych.
 • Uczestnictwo w przeglądach finansowych projektów.
 • Prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków zawartych w opisie stanowiska.
 • Terminowa rejestracja zamówień w systemie SAP.
 • Nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji Monitorowanie i nadzorowanie terminowej realizacji zamówień oraz sprzedaży.
 • Poprawność i kompletność danych wprowadzanych do systemu SAP oraz jakość informacji dostarczanych w innej formie.
 • Natychmiastowe informowanie przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Twój profil:

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Preferowane wyższe ekonomiczne lub techniczne.

Doświadczenie zawodowe:

 • Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży/logistyki/zakupów/obsługi zamówień w zakładzie produkcyjnym.

Kompetencje i umiejętności:

 • Wiedza w zakresie logistyki, handlu zagranicznego, rachunkowości i finansów,
 • Znajomość przepisów o podatku VAT, prawa handlowego i celnego oraz Incoterms;
 • Rozumienie procesu produkcyjnego,
 • Rozumienie procesów logistycznych,
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość aplikacji Microsoft Office,
 • Preferowana znajomość SAP S/4HANA - moduły SD, PS.

Języki obce:

 • Język angielski w stopniu min. komunikatywnym.
Share: mail