Skip to main content

Tester

Location: Sevlievo, Gabrovo, Bulgaria
Job ID: R0039403
Date Posted: Dec 14, 2023
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY BULGARIA EOOD
Profession (Job Category): Production & Skilled Trades
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Задължения:

 • Познава техническата документация на изделията и документацията, свързана с
 • контрол и изпитване;
 • Подпомага свързването на изделието към тестовото оборудване, съгласно
 • документацията и принципната електрическа схема и спазване на правилата за
 • безопасност;
 • Изпитва 100% от готовите изделия, съгласно техническата документация;
 • Извършва тест за частични разряди под високо напрежение;
 • Познава и работи с всички необходими измервателни инструменти и приспособления.

Изисквания:

 • Завършено техническо образование - електро профил;
 • Работа с принципна ел. схема;
 • Умения за извършване на електрически измервания;
 • Умения за работа с компютър;
 • Готовност за работа на смени.

Share: mail