Skip to main content

Tester

Location: Sevlievo, Gabrovo, Bulgaria
Job ID: R0040199
Date Posted: Jan 9, 2024
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY BULGARIA EOOD
Profession (Job Category): Production & Skilled Trades
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Задължения: 

  • Познава техническата документация на изделията и документацията, свързана с контрол и изпитване; 
  • Подпомага свързването на изделието към тестовото оборудване, съгласно документацията и принципната електрическа схема и спазване на правилата за безопасност; 
  • Изпитва 100% от готовите изделия, съгласно техническата документация; 
  • Извършва тест за частични разряди под високо напрежение; 
  • Познава и работи с всички необходими измервателни инструменти и приспособления. 

Изисквания: 

  • Завършено техническо образование - електро профил; 
  • Работа с принципна ел. схема; 
  • Умения за извършване на електрически измервания; 
  • Умения за работа с компютър; 
  • Готовност за работа на смени.
Share: mail