Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Техник поддръжка

Техник поддръжка

Location: Sevlievo, Gabrovo, Bulgaria
Job ID: R0040405
Date Posted: Feb 26, 2024
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY BULGARIA EOOD
Profession (Job Category): Administration & Facilities
Job Type (Experience Level): Entry Level
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Задължения:

 • Извършва превключвания на основни и спомагателни електрически съоръжения;
 • Стриктно спазва процедурите за поддръжка и безопасност, действащите правилници за експлоатация на ел. уредби и съоръжения;
 • Следи и контролира параметрите за нормалното производство;
 • Извършва техническо обслужване, периодични прегледи и начална диагностика.
 • Ремонтира машините и оборудването, когато е налице проблем;
 • Поправя или подменя повредени компоненти или компоненти в неизправност;
 • Извършва и участва в годишната и превантивна профилактика на машини и съоръжения;

Изисквания:

 • Средно техническо образование;
 • Предишен професионален опит в областта;
 • Добри познания по механика и или електротехника;
 • Основни умения за работа с ръчни и ел. инструменти;
 • Способност за разбиране и четене на документация;
 • Настройва и калибрира машини и оборудване според оптималните изисквания;
 • Инсталира нови машини при откриване на нови производствени линии.
 • Възможност за работа на смени.
Share: mail