Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Staż - Technik Elektroenergetyk

Staż - Technik Elektroenergetyk

This job posting is no longer active.

Location: Warsaw, MZ, Poland
Job ID: R0047913
Date Posted: Jun 24, 2024
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY POLAND SP. Z O.O.
Profession (Job Category): Administration & Facilities
Job Type (Experience Level): Entry Level
Job Schedule: Part time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Oferujemy staż w biurze firmy w Warszawie, z możliwością wyjazdów w miejsce instalacji aparatury (2-5 razy w miesiącu) oraz perspektywy rozwoju i dalszego zatrudnienia na stanowiskach związanych z serwisowaniem aparatury wysokiego napięcia.

Twoje obowiązki:

 • Zapoznanie się z zakresem działania Działu Serwisu aparatury wysokiego napięcia (HV), urządzenia i czynności serwisowe. Poznanie struktury organizacyjnej i obowiązków na poszczególnych stanowiskach.

 • Analiza i tworzenie zestawień zainstalowanej aparatury HV, klientów serwisu i zakresu świadczonych usług. Przegląd rynku pod kątem szukania instalacji dla potencjalnego wzrostu.

 • Udział w projektach serwisowych w fazie sprzedaży, czytanie dokumentacji technicznej i handlowej. Wsparcie procesu sprzedaży w zakresie przygotowania ofert podwykonawców, schematów technicznych, zestawień kosztowych, itp.

 • Udział w projektach serwisowych w fazie realizacji. Współpraca z kierownikiem projektu przy planowaniu podziału i harmonogramu zadań, wsparcie w zakresie koordynacji poszczególnych ekip serwisowych.

 • Udział w praktycznej obsłudze aparatury HV.

Twoje kompetencje:

 • Status studenta/studentki (preferowane kierunki techniczne: elektryka, energetyka, elektronika, automatyka lub pokrewne) lub absolwenta/absolwentki technikum.

 • Umiejętność pracy na komputerze – pakiet MS Office, tworzenie prostych dokumentów i schematów technicznych, zestawień i tabel.

 • Umiejętność manualnego posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami.

 • Posługiwanie się językiem polskim (poziom biegły) i angielskim (poziom średniozaawansowany), samodzielna możliwość czytania i tworzenia dokumentów technicznych i handlowych,

 • Umiejętność pacy w zespole składającym się z pracowników biurowych i techników serwisu,

 • Posiadanie uprawień elektroenergetycznych SEP - jako dodatkowy plus.

 • W perspektywie dalszego rozwoju kariery zawodowej – gotowość do wyjazdów służbowych, także szkoleń zagranicznych, praca w terenie, na instalacjach klienta – jako dodatkowy plus.

Share: mail