Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Senior Electrical Project Engineer

Senior Electrical Project Engineer

Location: Slovakia
Job ID: R0049214
Date Posted: May 15, 2024
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY SLOVAKIA, S. R. O.
Profession (Job Category): Engineering & Science
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Hľadáme inžiniera so skúsenosťami v projektovaní systémov riadenia, ochrán a vlastnej spo-treby elektrických staníc VVN. V tejto pozícii budete koordinovať inžiniering na projektoch v elektrických prenosových sústavách, obnoviteľných zdrojov energie a dátových centier na celosvetovom trhu. Budete mať zodpovednosť za efektivitu pri ich realizácii, projektové náklady, zmluvne dojednané špecifikácie, štandardy kvality a bezpečnostné požiadavky.

Úlohy:

 • Navrhujete inžinierske riešenia, vrátane elektrických schém a výpočtov podľa zmluvnej špecifikácie a technických noriem. Zodpovedáte za projekčné riešenia a kontrolu dizajnu, objasňujete potenciálne problémy a poskytujete riešenia.
 • Pripravujete prehľadové výkresy, schémy AC/DC napájania, blokovania, zoznamy káblov, svoriek, nastavenie ochrán v súlade so špecifikáciami a normami.
 • Vypracovávate podrobný rozpis materiálu pre výberové konanie alebo realizáciu.
 • Navrhnete výpočet dimenzovania batérií, nastavenia ochrán, dimenzovania prístrojových transformátorov.
 • Vypracovávate technické špecifikácie sekundárnych zariadení elektrickej stanice a preverujete dodávateľské výkresy.
 • Venujete sa technickým otázkam od klienta alebo realizačného tímu a poskytujete im riešenia.
 • Poskytujete podporu projektovému manažmentu, vrátane definície rozsahu dodávky podľa technických zmlúv, obstarávania zariadení, dodatkov k objednávke a dodržiavania harmonogramov projektov.
 • Činnosti a stav projektu pravidelne hlásite manažérovi oddelenia. Technické rozhodnutia o projekte koordinujete s projektovým manažérom inžinieringu.
 • Uplatňujete základné hodnoty Hitachi Energy o bezpečnosti a integrite, čo znamená že preberáte zodpovednosť za svoje činy a zároveň dbáte o bezpečnosť a integritu svojich kolegov a firmy.

Požiadavky na zamestnanca

 • Vysokoškolské vzdelanie (bakalárske, magisterské, postgraduálne) v odbore ELEKTROTECHNIKA alebo ENERGETIKA
 • Angličtina - Pokročilí (B2) - Nemecký jazyk je vítaný (nie je povinný)
 • 10 rokov skúseností na podobné pozícii 
 • Pro - zákaznícky prístup, komunikácia a medziľudské zručnosti
 • Znalosť CAD/CAE aplikácií AutoDesk. MicroStation je výhodou.
 • Porozumenie plánovania projektu a vzájomných vzťahov v rámci stavebného projektu.
 • Skúsenosti s výstavbou alebo uvádzaním energetických stavieb do prevádzky.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Silné zázemie medzinárodnej spoločnosti
 • Otvorená firemná kultúra, ktorá podporuje rast talentov
 • Podpora inovácií a vývoj špičkových technológií
 • Flexibilný pracovný čas
 • Príspevok na dôchodok
 • Ročný bonus progresívny podľa naplnenia obchodných cieľov
 • Mobilný telefón a dáta s povoleným súkromným použitím.
 • 3 dni sick-day
   
Share: mail