Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Factory Quality Technician

Factory Quality Technician

Location: Istanbul, AH, Turkey
Job ID: R0051566
Date Posted: May 24, 2024
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY TURKEY ELEKTRIK SANAYI ANONIM SIRKETI
Profession (Job Category): Quality Management
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Kalite Kontrol Teknisyeni

Trafo parçaları üretimi gerçekleştiren işletmemizin kalite bölümünde görev alacak, sorumlu olacağı ilgili proseslerde istenen kalite kontrol çalışmalarını gerçekleştirecek, ortaya çıkacak problemlerin analizi ve çözümünde görev alacak kalite kontrol teknisyeni olarak görev alacaktır

Görev tanımı

 • Sorumluluğundaki proseslerle/ürünlerle ilgili olarak gerekli kalite planlarının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanması,
 • Üretimin ilk ürün onayı ve kontrol planında tanımlı kontrollerinin / testlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üretimin tanımlı parametrelerle gerçekleştirildiğinden ve iş talimatlarına uygun çalışıldığından emin olmak, üretim sırasında proses açısından kritik olan noktaların takibini ve kontrollerini yapmak,
 • İmalat programlarını takip ederek darboğaz oluşturma ihtimali olan ürünlerin kontrolünün önceliklendirmesini gerçekleştirmek,
 • Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetlerin belirlenmesine destek olmak ve takip etmek,
 • Uygunsuzlukların takibini ve uygunsuzlukların giderilmesi sonrası gerekli kontrolleri yapmak ve alınan aksiyonların sonuçlarını ve etkinliğini takip etmek, gerekli durumlarda üretim çalışanlarına bilgi vermek
 • Ürün ve proseslerdeki değişikliklerini takip etmek ve ilgili amirini bilgilendirmek
 • Gerekli durumlarda FMEA çalışmalarına katılmak
 • Müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere gerekli düzeltici/önleyici aksiyonları almak ve takip etmek,
 • Üretimin sonuçlarını kontrol ve analiz etmek,
 • Sorumluluğundaki kalibrasyona tabii olan ölçüm/kontrol ekipmanlarının kalibrasyon takiplerini yapmak,
 • Kalite yönetim sistemi kapsamında ilgili olduğu dokümantasyon çalışmalarını yürütmek,
 • Problem çözme ekiplerinin etkin bir üyesi olmak,
 • Kalite iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bununla ilgili ekiplerde görev almak, kalite problemlerinin ve risklerinin giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak
 • Müşteriler için ürün kalite kontrol formlarını ve ürün sertifikalarını hazırlamak,
 • Atölye 5S düzenine uymak ve iyileştirici faaliyetlerde bulunmak
Share: mail