Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Manager MLS Engineering & MLS/ICS Operations

Manager MLS Engineering & MLS/ICS Operations

Job ID: R1006102-HRG
Date Posted: Jul 2, 2024
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Rail
Company Name: Ground Transportation Systems Services B.V.
Profession (Job Category): Customer Service & Contact Center Operations
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full-time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

About Us

Een droomcarrière bij Hitachi Rail, dat wil toch iedereen? Wij werken wereldwijd met de allernieuwste technologie om het openbaar vervoer nog beter en slimmer te maken.

Wij brengen mensen bij elkaar met een duurzame en innovatieve manier van werken. Heb je interesse om meer te weten te komen? Lees dan snel verder.

Huizen, Netherlands (Hybrid)

Hitachi Rail G T S Ne therlands ( Hitachi Rail) is op zoek naar een Manager MLS Engineering & MLS/ICS Operations .

Over Ons

Hitachi Rail in Nederland is onderdeel van een internationale Line of Business met circa 24 00 0 medewerkers. In Nederland voeren wij activiteiten uit op het gebied van betaalsystemen voor het openbaar vervoer, tol heffing , en treinbeveiligingssystemen. In Nederland zijn we gevestigd in Huizen. Vanuit de locatie in Huizen wordt met een team van ca. 150 mensen voornamelijk service activiteiten uitgevoerd voor de OV - chipcard apparatuur bij o.a. NS, GVB en RET en voor treinbeveiligingssystemen bij P ro R ail. Wij installeren apparaten, systemen, netwerken en onderhouden deze vervolgens. Dit zijn de OV - poortjes, de kaart verkoop automaten op stations, de check in / check out apparatuur in de bussen en trams, maar ook de achterliggende netwerken en systemen. Daarnaast spelen wij een rol bij diverse grote projecten zoals de Noord - Zuid Lijn in Amsterdam, de Hoeks e L ijn in Rotterdam en de introductie in Nederland van reizen met barcode en reizen met je bankkaart.

Ons Team

Als Manager MLS Engineering & MLS/ICS Operations ben je onderdeel van het management team van Customer Service & Supply Chain. Binnen Customer Service & Supply Chain staan we dicht bij onze klanten. Wij leveren 24/7 support om de core systemen bij onze klanten optimaal te laten functioneren. Dit doen we me t een team van betrokken collega ' s. Binnen onze organisatie hebben we Service D elivery Managers, die als schakel fun geren tussen de klant en onze interne organisatie. Daarnaast hebben we een a fdeling C ontinuous Imp rovement d ie zicht bezig houd t met proces optimalisati e , training & cont ent management en reporting & data analyse . Onze operationele teams bestaan uit een Network Operatio ns Center (24/7) , Fi eld Service, Supply Chain en een Repair Center.

Je Werkzaamheden

Als Manager MLS Engineering & MLS/ICS Operations stuur je een team aan van ca. 15 personen, die actief zijn binnen ons ERMTS - programma, onze dienstverlening op het gebied van Assentellers, en alle service activiteiten voor on s MLS - en ICS - productp ortfolio in Neder land. Naast de dagel ijkse aansturing van de afdeling ga je de komende 2 jaar aan de slag om de transitie te b egeleiden van het ERTMS naar de beheerorganisatie. Je bent iemand die sterke people management skills heeft en ervaring met het leiden van projecten is een must. Je hebt een brede ervaring met project management ; transities va n werkzaamheden ; sterke affinit eit met service e n opera tionele organisaties. Je brengt graag structuur aan ; je bent analtyisch; je overziet ingewikkelde situaties gemakkelijk en snel. Je b eschikt over goede communicatieve skills, je weet te verbinden , werkt graag in team verband, maar bent wel in staat om zelfstandig besl issingen te nemen in complexe situaties. Als Continuous Improvement Specialist ben je verantwoordelijk voor het design van nieuwe en de optimalisatie van bestaande processen. Daarbij zorg je er voor dat deze processen worden geïmplementeerd en geborgd binnen de relevante afdelingen.

Samen met de Service D e livery Manager MLS/ICS (die o ok onderdeel uitmaakt van het management team Customer Service & Supply Chain) zorg je ervoor dat alle MLS en ICS activiteiten optimaal plaatsvinden. De komende jaren willen we hierin een verdere profession aliserings slag maken . Dit betekent concreet dat processen geoptimaliseerd moeten worden ; er een goede transitie plaatsvindt van uit het ERTMS - programma naar de rest va n de organisatie; de relatie met onze klanten verder wordt uitgebouw d en dat er wordt geïnvesteerd in de groei van het team en de individuele teamleden. Werkzaamheden zijn onder te verdelen in onderstaande taken:
 • Dage lijkse aansturing van het MLS Engineering team
 • Dagelijkse aansturing van het MLS/ICS Operations Team
 • Het manage n van de tran sitie van het ERTMS - pro gramma naar de Hitachi Rail GTS Netherlands organi satie
 • Verder optimaliseren van de structuur van de afdeling • On twikkeling van het team en de medewerkers
 • Optimaliseren van de pr ocessen
 • Inrichten rapportages en analyses op het gebied van performance
 • Samenwerking met de Service D elivery Manager MLS/ICS
 • Borgen van kennis binnen de organisatie
Waarom ben jij een goede match
 • Werk en denkniveau WO/H BO met affiniteit voor techniek.
 • Projectmanagement ervaring
 • Ervaring met het m anagen van een team
 • People Manager
 • Stakeholder management zowel extern (klant) als intern (organisatie)
 • Analytisch en h elicopterview
 • IT - achtergrond
 • D e nkt out - of - the b ox ; oplossingsger icht; weet complexe situaties eenvoud ig te maken
 • Competenties: communicatief erg sterk , klantgericht , daadkrachtig, oplossingsgericht, initiatiefrijk en vasthoudend.
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring
Wat krijg jij ervoor terug
 • Een uitdagende baan in een leuk team binnen onze high - tech, innovatieve werkomgeving. Inclusief alle ruimte voor eigen initiatief en goede ideeën.
 • Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen de organisatie, bi oorbeeld op technisch, commercieel of internationaal vlak.
 • Waardevolle internationale samenwerkingen met collega ' s uit meer dan 50 landen.
 • Een comfortabele werkplek in een moderne omgeving, met aandacht voor flexibiliteit en de juiste work - life balance.
 • Binnen Hitachi Rail implementeren we het hybride werken.
 • Een goed salaris, passende reiskostenvergoeding en de mogelijkheid om jaarlijks jouw arbeidsvoorwaarden te personaliseren: je kunt bijvoorbeeld vrije dagen ruilen voor internetkosten, ons fietsenplan, bedrijfsfitness en verhuiskosten.
Dank voor je sollicitatie bij Hitachi Rail. Wij nemen sowieso contact met je op. Neem ook eens een kijkje bij onze andere vacatures via https://www.hitachirail.com/careers .

Hitachi Rail is een inclusieve werkgever. Wij verwelkomen en waarderen verschillen in achtergrond, leeftijd, geslacht, seksualiteit, gezinsstatus, nationaliteit, religie en wereldbeeld. Wij zijn er trots op hoe wij met elkaar omgaan.

Wil je meer weten? Volg ons dan op h ttps://www.linkedin.com/company/hitachirail .

#LI-CK1
Share: mail