Skip to main content

Careers Home > Job Search Results > Työmaapäällikkö

Työmaapäällikkö

Location: Finland
Job ID: R0050207
Date Posted: Jul 21, 2024
Segment: Green Energy & Mobility
Business Unit: Hitachi Energy
Company Name: HITACHI ENERGY FINLAND OY
Profession (Job Category): Engineering & Science
Job Type (Experience Level): Experienced
Job Schedule: Full time
Remote: No

Share: mail
Save Job Saved

Description

Etsimme työmaapäällikköä Hitachi Energyn Grid Integration -yksikköön. Tässä roolissa asuinpaikkasi voi olla missä tahansa päin Suomea, kunhan sinulla on matkustushalukkuutta.

Grid Integration -liiketoimintayksikkömme on toimittanut yli 4 000 projektia viimeisten 15 vuoden aikana. Meillä on monenlaisia siirto- ja sähköasemasovelluksia luotettavaan ja tehokkaaseen tulevaisuuden digitaalisen sähköverkon järjestelmäintegraatioon, jolla on minimaaliset ympäristövaikutukset. Sovelluksiamme käytetään kaikkialla maailmassa muun muassa teollisuudessa, datakeskuksissa, tuulivoimaloissa, sähköisen liikenteen sovelluksissa sekä metro- ja raitiovaunujärjestelmissä. Tavoitteemme on toimittaa puhdasta sähköä luotettavasti teollisuudelle, yrityksille ja yhteisöille maailmanlaajuisesti. 

Tässä tehtävässä johdat kaikkia projektin työmaatoimintoja. Tehtäväsi on varmistaa projektin tuotosten kustannustehokas toteutus sopimuksessa määritettyjen teknisten eritelmien, laatustandardien, aikataulun ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti rakennus-, asennus-, käyttöönotto- sekä kunnossapitovaiheiden aikana.


Vastuualueesi

 • Suunnittelet projektin työmaatoiminnot projektipäällikön kanssa, myös tarvittavat paikalliset resurssit, laitteistot ja välitavoitteet. Koordinoit sopimuksen asiakkaan ja ulkoisten resurssien välillä rakennustavoitteiden, työsuojeluvaatimusten, työmaan järjestelyjen ja käytäntöjen osalta.
 • Vastaat osoitetun työmaa-alueen johtamisesta työmaan vastaanottamisesta lähtien aina työmaan luovuttamiseen saakka. Vastaat myös kaikkien työmaatoimintojen koordinoinnista, jotta voidaan varmistaa aloitus-, rakennus-, pystytys-, testaus- ja käyttöönottotoimintojen onnistunut toteutus sopimuksessa määritettyjen teknisten eritelmien, laatustandardien, aikataulun ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
 • Toimit projektin edustajana luomalla toimivat suhteet asiakkaisiin ja muihin paikallisiin sidosryhmiin ja ylläpitämällä niitä.
 • Varmistat asianmukaisen laitteiston käsittelyn, varastoinnin ja asennuksen. Koordinoit varastoinnin työmaalla ja logistiikan, jotta laitteiston ja materiaalin oikea-aikainen toimitus työmaalle voidaan varmistaa.
 • Varmistat, että jokaista työpakettia varten on olemassa Hitachi Energyn työsuojelusuunnitelman mukainen rakennustöiden yksityiskohtainen ja ajantasainen työsuojelusuunnitelma.
 • Varmistat, että kaikki työmaaresurssit ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen yhtiön työsuojelukäytännöstä, ja pidät ennakoivasti huolta työsuojelunäkökohdista projektikumppanien kanssa koko projektin ajan.
 • Valvot projektin kustannuksia työmaatöiden osalta, vertaat toteutuneita kuluja ennusteisiin nähden ja arvioit näiden vaikutusta lopullisiin kustannuksiin.
 • Varmistat, että kaikki työmaadokumentit ovat ajantasaisia ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.
 • Johdat alihankkijoita työmaalla, jotta voidaan varmistaa, että työn laatu on vaaditulla tasolla ja työ edistyy niin, että toimituspäivämäärä ja sovitut standardit voidaan saavuttaa.
 • Raportoit jatkuvasti projektipäällikölle työmaatoiminnoista.
 • Vastaat työmaan turvallisuuden ylläpidosta, teet viikoittaisia kunnossapitoraportteja, pidät työmaaperehdytyksiä ja turvavartteja sekä raportoit turvallisuuteen liittyvistä asioista yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Turvallisuusjohtaminen on tärkeä osa työtäsi.

Emme toki jätä sinua yksin työmaallemme, vaan sinulla tulee olemaan vahva tuki organisaatiomme puolesta. Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti ja uudet työntekijät saavat kattavan perehdytyksen tehtävään.

Taustasi

 • Insinöörin tai teknikon koulutus sähkötekniikasta tai sitä vastaava osaaminen.
 • Vahva kokemus työmaapäällikön tehtävästä rakennus- ja/tai asennusalalta.
 • Suomalaisten rakennustyömaita koskevien säädösten ja ajantasaisen työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön hyvä tuntemus.
 • Vahvat johtajuus- ja yhteistyötaidot.
 • Oma-aloitteisuus, ratkaisukeskeisyys  ja joustavuus.
 • Erinomaiset viestintätaidot suomeksi. Hyvä englannin kielen taito.

Oletko valmis ottamaan vastaan uusia, jännittäviä haasteita? Hae tehtävään viimeistään 18.8.2024.

Huomioithan, että kesälomien vuoksi rekrytointiprosessi voi mahdollisesti hieman venyä. Pahoittelut tästä.  Lisätietoja tehtävästä antaa Veikko Sahlman, Site Management Team Lead, puh. +358 401598031

Hitachi Energy on globaali teknologiajohtaja, joka edistää kestävän kehityksen mukaista energiatulevaisuutta kaikille. Palvelemme verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita innovatiivisilla ratkaisuilla ja palveluilla läpi koko arvoketjun. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa olemme teknologian edelläkävijöitä ja mahdollistamme digitaalisen muutoksen, jota tarvitaan nopeuttamaan energiamurrosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi ja tasapainotamme samalla sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia arvoja. Hitachi Energyllä on vahva osaaminen ja kokemus ja vertaansa vailla oleva asennuskanta yli 140 maassa. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme noin 40 000 henkilöä 90 maassa. Liiketoimintamme volyymi on noin 10 miljardia USD.

Share: mail